Крок за кроком до повної автоматизації виробництва

Можливість випуску продукції та надання послуг з обробки тонколистових металів, за обсягом та якістю, вирішальною мірою залежить від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства. Розвиток її, за належних умов господарювання, має супроводжуватися систематичним оновленням, що потребує значних інвестиційних ресурсів. Тому питання розвитку техніко-технологічної бази на сучасному етапі розвитку українських підприємств є досить актуальним. Позитивне вирішення цього питання дасть можливість вийти на якісно новий рівень розвитку у системі конкуруючих економік.

 

Постійне оновлення техніко-технологічної бази на українських підприємствах значною мірою впливає на динамічні процеси у вітчизняному виробництві інноваційного  обладнання.

У свою чергу, повна автоматизація на перспективних підприємствах країни дозволяє оптимізувати усі виробничі процеси, збільшити завантаження обладнання і підвищити експлуатаційну та технологічну безпеку.

Всі компоненти являють собою модулі, що дозволяють надалі регулювати ступінь автоматизації, яка може бути різною: від простого ручного уравління до повністю автоматичного.

Компанія ARAMIS – виробник інноваційного лазерного устаткування, пропонує ряд практичних рішень для організації гнучкого виробництва з високим рівнем автоматизації і скороченням витрат на оплату праці.

Компанія пропонує спеціальне обладнання для автоматизації виробництва:

– систему зміни палетних столів для лазерних комплексів;

– систему автоматичного завантаження листового металу з функцією вивантаження готових виробів  – PROLifter (для комплексів лінії AFX).

Система дозволяє завантажити істотно більший об’єм листового прокату, що значно підвищує автономну роботу комплексу і збільшує продуктивність, за рахунок скорочення робочого часу на завантаження – вивантаження. Завдяки автоматизації зменшується час простою і ручного обслуговування,  знижується вплив людського чинника на виробничий процес;

– технологічний пристрій для розкрою труб або труборіз, що працює як автономно, так і в парі з системою лазерного розкрою лінії LTC .

Програмне забезпечення комплексу дозволяє робити розкрій труби по складному контуру з одночасним керуванням координатами обертання та однією з лінійних координат.

Головними завданнями виробничої діяльності компанії ARAMIS наразі є створення автоматизованих виробничих ліній та забезпечення українських підприємств інноваційним обладнання європейського рівня!